Právo na odstoupení od smlouvy - Vispronet®

 

Výlučně pro spotřebitele ve smyslu § 13 Občanského zákoníku (BGB) jako zadavatele zakázky firmy Vispronet® platí:
Dle zákona §§ 355 nn. Občanského zákoníku (BGB) máte právo na odstoupení od smlouvy. Informace o tomto právu jsou uvedeny v následujícím textu:

Pokyny pro odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy
Ze zákona máte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dní ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi označená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední zboží. Abyste mohli využít své právo, musíte firmu

Vispronet® · Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG
Am Wiesengrund 2
01917 Kamenz
Německo
E-Mail: info@vispronet.cz


cestou jednoznačného prohlášení informovat (např. dopisem zaslaným poštou, telefaxem nebo emailem) o rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář odstoupení od smlouvy, není to však předepsané. Máte také možnost formulář odstoupení od smlouvy vyplnit elektronicky na našem webu /enhancedcustomer/cancellation/ nebo zaslat jiné jednoznačné prohlášení. Pokud si vyberete elektronický formulář, ihned obdržíte (např. emailem) potvrzení o doručení Vašeho odvolání. Abyste dodrželi lhůtu pro odstoupení od smlouvy, stačí, když sdělení o výkonu práva na odvolání odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud vypovíte tuto smlouvu, vrátíme Vám neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od dne doručení Vašeho sdělení o Vašem odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, a to včetně poštovného (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly tím, že jste vybrali jiný druh dodávky než námi nabízený nejvýhodnější způsob doručení). Při vrácení platby použijeme stejné platební prostředky jako jste použili Vy při původní transakci, ledaže bychom s Vámi výslovně sjednali něco jiného; v žádném případě Vám kvůli vrácení platby nebude účtován poplatek. Vrácení platby můžeme odmítat do té doby, než obdržíme zboží zpět nebo než nám doručíte důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co se stane dříve.

Vaší povinností je zboží předat či zaslat zpět, a to bez odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás vyrozuměli o odstoupaní od smlouvy. Lhůtu dodržíte, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty 14 dnů. Bezprostřední náklady na zpětnou zásilku hradíte Vy. Náklady se odhadují nejvýše na 500 Euro za paletu.


Ostatní pokyny
Právo odstoupení od smlouvy se dle zákona Občanského zákoníku § 312g odst. 2 č. 1 BGB nevztahuje na smlouvy uzavírané na dálku na dodání zboží, které je vyrobené podle individuálního výběru a požadavků spotřebitele (není prefabrikováno) nebo při jehož zhotovení byly zohledněny osobní požadavky spotřebitele. Toto se týká především objednávek u firmy Vispronet®, když firma Vispronet® zhotovuje tištěné výrobky podle Vaší předlohy. Podnikatel pak právo na odstoupení od smlouvy nemá.

 

Stav: Březen 2018