Vlastnosti obrázků

Aby byla zaručena vysoká kvalita tištěných výrobků vytvořených ve Visprodesign®, musí tisková data bezpodmínečně odpovídat následujícím kritériím:

Autorská práva

Jakýkoli motiv (fotografie, značky, hesla apod.) smíte používat jedině tehdy, když k nim máte práva. Nahráním motivu potvrzujete, že:

  • máte plná autorská či uživatelská práva na užívání motivu.
  • používáním motivu neporušujete práva třetích osob.
  • jste si vědomi, že Vispronet® v případě porušení práv odkáže držitele práv s veškerými požadavky na zadavatele zakázky.

Formát souboru

Při nahrávání Vašich vlastních obrázků akceptujeme následující formáty souborů (max. 200 MB):

  • JPG.JPG, JPEGTiff.TIF, .TIFFEPS.EPS

Barevné prostory a převody barev

Vytvořte si tisková data v barevném prostoru CMYK nebo ve stupních šedi. Data dodaná v barevném prostoru RGB převádíme na CMYK. Jelikož však mnoho barev ze systému RGB leží mimo reprodukovaný berevný model, může při tomto převodu dojít ke ztrátám přesnosti jednotlivých barev. Při převodu barvy je původní barevné hodnotě přiřazena podobná, ne však vždy identická nová barva. Tisková data s průhledností nejsou povolena!

Rozlišení

V procesu tisku je měřítkem kvality obrázků právě rozlišení. Čím vyšší je rozlišení, tím lepší je kvalita tisku. Prosím, nepoužívejte převzorkování (interpolaci) obrázků - nevede to k lepším výstupům Vašich tiskových dat a klame to semafor kvality. Kromě toho je třeba myslet na to, aby objekty v grafice (obzláště linky) nebyly i přes celkové vysoké rozlišení příliš malé, popř. tenké - jedině pak mohou být kvalitně vytištěny.

Dále je třeba mít na paměti, že se kvalita fotografie mění při každé úpravě, popř. že se rozlišení při zvětšení obrázku snižuje. To může vést k neostrostem nebo tzv. pixelizaci tištěných obrázků. V takovém případě obrázek zmenšete nebo nahrajte obrázek jiný.

V principu lze doporučit fotoaparát s min.12 Mpx. a nastavení na nejvyšší rozlišení (4.048 x 3.040 px).

Kromě toho se vnímání barev ve Visprodesign® může monitor od monitoru odlišovat různým nastavením obrazovky. Některé monitory mohou být barevně posunuté, např. mají tendenci zobrazovat barvy posunuté více do červené, modré či jiné barvy. Mějte tedy na paměti, že to, co vidíte na monitoru, nemusí přesně odpovídat pozdějšímu tištěnému výstupu.

Semafor kvality

Informace semaforu kvality se opírá o rozlišení nahraného obrázku a o velikost obrázku a je přibližným ukazatelem sloužícím k Vaší orientaci. Zobrazení informace pomocí semaforu však není možné u souborů s příponou .EPS, protože ten nedokáže příp. vložené prvky přečíst. Navíc není zkoumáno umístění ani obsah motivu ani kontrolován pravopis. Proto je třeba myslet na to, aby byly všechny důležité obrázkové a textové prvky umístěny do prostoru vymezeného přerušovanou čarou a aby obrázky na pozadí sahaly až k vnějšímu okraji grafiky. Pak nevznikají nežádoucí bílé okraje.

Kvalita obrázku má tři stupně:

  • zelená = optimální kvalita obrázek je vhodný pro tisk
  • žlutá = dostatečná kvalita kvalita je ještě dobrá, ale tištěný obrázek může vykazovat neostrosti
  • červená = nedostatečná kvalita obrázek nelze tisknout, nahrajte jiný obrázek

Zvětšení rastrového obrázku může vést k nedostatečné kvalitě. Hlášení o chybě se Vám zobrazí v horní části konfigurační plochy. Kliknutím se Vám zobrazí seznam chybných obrázků.

Pro více informací klikněte na symbol v semaforu kvality.

Dříve než vložíte svůj výrobek do nákupního košíku, zkontrolujte prosím svoji grafiku v náhledu výrobku popř. náhledu designu. Odesláním objednávky potvrzujete Vaši grafiku a zároveň ji uvolňujete do tisku!

Zobrazení na monitoru

Na monitoru počítače probíhá zobrazení v barevném modelu RGB. Odlišným nastavením obrazovky se může monitor od monitoru měnit zobrazení barev, barvy mohou mít tzv. barevný posun. Mějte tedy na paměti, že to, co vidíte na monitoru, nemusí přesně odpovídat pozdějšímu tištěnému výstupu. Pro správnou reprodukci barev musí být obrazovka odborně kalibrována a profilována.

Live-Chat-Support:
Po – Pá 8.00 – 16.00 hod.