Tisková data

Šablony

Abyste si mohli vytvořit tisková data, máme pro Vás bezplatné šablony, které můžete použít pro jakýkoli výrobek. Najdete je po dokončení objednávky ve Vašem zákaznickém portálu v sekci „Můj účet“ „Nahrát data“. Je při tom potřeba vybrat číslo objednávky a pozici. Navíc u nás máte k dispozici šablony, které odpovídají Vaší konfiguraci pro každou stranu výrobku. Najdete je vlevo pod obrázkovou galerií.

Na první stránce se šablonami jsou shrnuty všechny zásadní tiskové značky i nákresy s pokyny k tvorbě dat.

Na druhé stránce najdete šablony, které můžete použít k tvorbě Vaší grafiky ve speciálním programu. Sem můžete umístit vlastní obrázky a texty.

Prosím, používejte šablony aniž byste měnili formát tiskových dat a umisťujte prvky uvnitř prostoru vymezeného modrou konturou. Vkládání sesazovacích značek, řezacích značek a barevných pruhů není dovoleno. U složitejších dat zachovejte jednotlivé vrstvy a efekty aplikujte v samostatných vrstvách.

Tvorba tiskových dat

Nahráním Vašich dat potvrzujete Vaši grafiku a zároveň uvolňujete data ke kontrole. Jak u bezplatné „Standardní kontroly tiskových dat“ tak u volitelné „Profesionální kontroly tiskových dat“ obdržíte zprávu o provedení kontroly. Pokud Vaše tisková data odpovídají zadání firmy Vispronet®, je zakázka obratem uvolněna do tisku.

Podrobné pokyny k tvorbě tiskových dat (digitální tisk a sítotisk) obdržíte zde!

Nahrání tiskových dat

Máte více možností, jak nám předat data k tisku:

 • Přenos tiskových dat nahráním

  Chcete-li přenést tisková data rychle a bez komplikací, můžete v zákaznickém portálu v rubrice „Můj účet“ použít Nahrání dat. Po dokončení každé objednávky můžete ihned přejít k nahrání dat. Vyberte „číslo objednávky“, poté „číslo pozice“ a nahrajte tisková data Vaší zakázky. Tisková data však nemusíte doručit ihned po dokončení objednávky, můžete tak učinit i později. Upozornění: Nahrát můžete datový soubor o velikosti max. 1 GB. Neposílejte prosím žádné zazipované soubory.

 • Zaslání tiskových dat emailem

  Máte problémy s nahráním Vašich tiskových dat? Můžete nám svá tisková data zaslat i emailem. Pro jednoznačné přiřazení Vašich tiskových dat prosím v emailu uveďte „číslo objednávky“ a „číslo položky“. Emailem můžete posílat soubory o maximální velikosti 7 MB.

 • Zaslání tiskových dat poštou

  Chcete-li nám zaslat datový nosič, nezapomeňte, že Vaše tisková data na CD, DVD nebo flash disku musí mít požadované rozlišení. Vaše tisková data by měla odpovídat následujícím formátům:

  • Standardní kontrola tiskových dat podporuje: *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.tiff
  • Profesionální kontrola tiskových dat podporuje: *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.tiff, *.ai, *.eps, *.cdr, *.psd, *.indd, *.qxd, *.bmp, *.fh, *.fh10, *.fh11
  • Vispronet®
  • Am Wiesengrund 2
  • 01917 Kamenz
  • Německo

Kontrola tiskových dat

Vispronet® u všech zakázek provádí obsáhlou bezplatnou „Standardní kontrolu tiskových dat“, po jejímž dokončení obdržíte podrobnou zprávu o provedené kontrole. Kontrolovaná kritéria najdete v následující tabulce. Pokud Vaše tisková data odpovídají požadavkům firmy Vispronet®, bude Vaše zakázka obratem uvolněna do tisku.

Pokud Vaše tisková data požadavkům neodpovídají, máte následně možnost data opravit a znovu nám je zaslat ke kontrole. Mějte však na paměti, že se tím může protáhnout doba výroby a dodání.

Jako alternativu Vám nabízíme zpoplatněnou „Profesionální kontrolu tiskových dat“ (29,75 € vč. DPH / 25,00 € bez DPH). Při této kontrole grafici firmy Vispronet® ověří Vaše data detailně, zkontrolují další kritéria a během 15 minut upraví Vaše data tak, aby tisk mohl proběhnout hladce a kvalitně. Přizpůsobení Vašich dat nese další náklady dle jednotek práce grafika (jednotka práce grafika = 15 min. za 20,83 € vč. DPH / 17,50 € bez DPH).

Poté taktéž obdržíte podrobnou zprávu o provedení kontroly.

Pokyny ke kontrole tiskových dat obdržíte zde!

Uložení tiskových dat

Po úspěšném dokončení objednávky zůstanou Vaše data u firmy Vispronet® uložena po dobu 365 dní! Kromě toho se můžete v zákaznickém portálu v rubrikách „Můj účet“ „Moje objednávky“ kdykoli podívat na aktuální stav objednávky i na historii Vašich objednávek.

Chcete-li si následně přiobjednat zboží již objednané, jednoduše klikněte na stránce s přehledem objednávek na „Přiobjednat“.

Přiobjednat jednotlivé pozice můžete i na stránce s konkrétní objednávkou kliknutím na „Přiobjednat“. Díky těmto dvěma bezplatným službám je možné během 365 dní stejné výrobky přiobjednat aniž byste nám museli tisková data zasílat znovu!

Uložení na záložku

K uložení Vaší konfigurace popř. grafiky po dobu 60 dní od data poslední změny můžete použít i záložku. Před smazáním Vašich dat Vám bude zaslán automatický email s připomenutím této informace.

Upozornění: Ukládat data na záložku je možné pouze po přihlášení.