Kontrola tiskových dat

Vispronet® provádí u všech zakázek obsáhlou bezplatnou „Standardní kontrolu tiskových dat“, po jejímž dokončení obdržíte podrobnou zprávu o provedené kontrole. Kontrolovaná kritéria najdete v následující tabulce. Pokud Vaše tisková data odpovídají požadavkům firmy Vispronet®, bude Vaše zakázka obratem uvolněna do tisku.

Pokud Vaše tisková data požadavkům neodpovídají, máte následně možnost data opravit a znovu nám je zaslat ke kontrole. Mějte však na paměti, že se tím může prodloužit doba výroby a dodání.

Jako alternativu Vám nabízíme zpoplatněnou „Profesionální kontrolu tiskových dat“ (29,75 € vč. DPH / 25,00 € bez DPH). Při této kontrole grafici firmy Vispronet® ověří Vaše data detailně, zkontrolují další kritéria a během 15 minut upraví Vaše data tak, aby tisk mohl proběhnout hladce a kvalitně. Přizpůsobení Vašich dat nese další náklady dle jednotek práce grafika (jednotka práce grafika = 15 min. za 20,83 € vč. DPH / 17,50 € bez DPH). Poté taktéž obdržíte podrobnou zprávu o provedení kontroly.

Pokyny ke kontrole tiskových dat obdržíte zde!

Porovnání ověřovaných kritérií u bezplatné Standardní kontroly tiskových dat a volitelné Profesionální kontroly tiskových dat

Pro informaci: Archivy jako ZIP nebo RAR jsou možné též. Další formáty souborů nejsou akceptovány (např. PS, GIF, PNG, Microsoft Word).

Ověřovaná kritéria Standardní kontrola tiskových dat Profesionální kontrola tiskových dat*
PDF, JPG, JPEG, TIF, TIFF PDF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, AI, INDD, BMP, CDR, FH, FH10, FH11, QXD, PSD, EPS
Měřítko Jsou vektorová a pixelová data vložena v měřítku 1:10?
Rozlišení obrázků Odpovídá rozlišení obrázku informacím v šabloně rozvržení?
Vzdálenost od okraje Jsou nápisy, loga a texty umístěny v dostatečné vzdálenosti od okraje čistého formátu?
Nastavení (spadávka) Je grafika včetně potřebného nastavení pro ořez (spadávky)?
Barevný model Nevyskytují se tam tisková data mimo barvy modelu CMYK?
Přímé barvy Jsou přímé barvy opravdu přímé, nikoliv výtažkové? Je pro každou použitou přímou barvu vytvořený kanál přímé barvy? Barevné systémy: Pantone C popř. U, HKS N, RAL, černá a černá přímá barva %.
Upozornění: Reprodukce definovaných barev v digitálním tisku není na 100% možná.
ICC-profily v obrázcích Je použit standardní profil pro barvy CMYK?
Je použit standardní profil „ISOcoated_v2_eci.icc“?
Jsou jinak použity vlastní ICC profily?
Jsou všechny profily vloženy?
Fonty písma Jsou fonty písma převedeny do křivek? Jen pro soubory PDF: Jsou všechna písma kompletně vložena (pokud nejsou vektorizována)?
Síla čar Jsou šířky čar v souladu s informacemi v šabloně rozvržení?
Přetisky objektů Jsou objekty v obrazovém souboru bez přetisků?
Průhlednost Jsou přímé barvy bez průhlednosti?
Zakódovaná data (např. chráněná heslem) Nejsou tisková data zašifrovaná?
Chybný grafický soubor Lze grafický soubor bezchybně otevřít?
Textové pokyny v tiskových datech Byly odstraněny všechny netisknutelné objekty (pole formuláře, Javascript nebo tisknutelné komentáře)?
Pravopisné a typografické chyby Nevyskytují se v souboru k tisku pravopisné a typografické chyby?
Rozšířená kontrola apod. Nevyskytují se v tiskových datech neostrosti nebo viditelná pixelizace ?
Přepracování chyb v tiskových datech Chybná tisková data budou dodatečně opravena a upravena. zpoplatněno** včetně minimální 15 minutové další práce grafika - pak vznikají dodatečné náklady dle jednotek práce grafika**
  • Z licenčních důvodů není dovoleno zasílání fontů písma. Je nutné, abyste fonty převedli do křivek!
  • Dodatečné náklady za jednotku práce grafika (1 jednotka práce grafika = 15 min. za 20,83 € vč. DPH / 17,50 € bez DPH)