Vispronet® - k ochraně životního prostředí přistupujeme aktivně

Nordic Ecolabel

Nordic Ecolabel

UV inkousty, které Vispronet® používá při digitálním tisku, neobsahují škodlivé látky (VOC-free) a nesou certifikaci Nordic Ecolabel (Nordic Swan). V našem výrobním procesu používáme disperzní a pigmentová barviva na bázi vody a sublimační inkousty šetrné k životnímu prostředí.

FSC

Certifikace FSC®

Na výrobu saní a lehátek Vispronet® používá dřevo výlučně z tuzemských lesů s certifikací FSC®. Tato pečeť zaručuje ekologické a především udržitelné obhospodařování lesa, kde je cíleně podporována rozmanitost druhů a naopak zakázáno mýcení a používání biocidů. „Zachovat odpovědným užíváním" – podle tohoto hesla přispíváme k zajištění dlouhodobého přežití lesů, jeho funkčnosti a biodiverzity.

Pracujeme podle principů efektivní ochrany životního prostředí a orientujeme se podle vnitřních směrnic Systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí EMAS II a DIN EN ISO 14001.

Efektivní používání médií je zajištěno pravidelnými analýzami spotřeby médií. Stálý dohled nad technologickými pamametry ve výrobním procesu zajišťuje hospodárné užívání skla, vody, elektrické energie a chemikálií a minimalizuje množství odpadu.